Petice proti ratifikaci DOHODY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Petice žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby nesouhlasila s ratifikací Dohody mezi Českou Republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany.

My, níže podepsaní občané České republiky, nesouhlasíme s ratifikací DOHODY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY a žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby nesouhlasila s ratifikací z těchto důvodů:

1.    Dohoda není pouze o kolektivní obraně ve vazbě na čl. 5 washingtonské smlouvy o Severoatlantické alianci, protože nerozlišuje užití našeho území armádou USA pro obrané či jiné účely, včetně možného útoku. Jsme proti tomu, aby naše území bylo využito k útoku nebo vojenským aktivitám mimo kolektivní obranu.

2.    Dohodou naše vláda výrazně omezila právo České republiky stíhat pachatele trestných činů z řad vojáků USA i na nich závislých osob, i když bude trestný čin spáchán na občanech České republiky, přičemž toto vzdání není recipročně vázáno na stejný závazek USA. Tím dohoda zakládá nerovnost smluvních stran a dochází k převodu části pravomoci orgánů České republiky na trestní stíhání trestných činů spáchaných na jejím území na orgány cizího státu bez náležité vzájemnosti, což narušuje suverenitu České republiky.

Petiční výbor:

prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. – předseda petičního výboru, politolog, zakládající předseda spolku Svatopluk z.s., Tyršova 119, 268 01 Hořovice

PhDr. Matěj Stropnický, novinář, předseda organizačního výboru výzvy Mír a spravedlnost, Seifertova 69, 130 00 Praha

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., právník, člen spolku Svatopluk, z.s., Optátova 46, 637 00 Brno

Bc. Táňa Beaoui Bednářová, koordinátorka rozvojové spolupráce, Svět bez válek a násilí, z.s., Škrétova 8, 120 00 Praha

Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne Základnám ČR, z.s., Tupolevova 479, 199 00 Praha 18, Letňany

Chci podepsat tuto petici