Iniciativa Mír a spravedlnost je volné společenství signatářů stejnojmenné výzvy, jehož aktivity koordinuje organizační výbor. Vznikla počátkem ledna 2023 a klade si za cíl vrátit do české veřejné debaty o válce na Ukrajině požadavek příměří a míru. Zároveň usiluje o sběr podpisů pod text výzvy, která formuluje v deseti bodech východiska iniciativy a pět jejích aktuálních požadavků. Iniciativa se také bude průběžně vyjadřovat k novým skutečnostem při vývoji ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.  

Členové organizačního výboru:

Jan Kavan
Václav Hořejší
Matěj Stropnický

Jan Kavan

Narodil se  17. 10. 1946 v Londýně jako syn českého diplomata a britské učitelky. Jeho otec byl v r. 1953 odsouzen k 25 letům vězení. V 60. letech byl jedním z představitelů studentské opozice, v r. 1969 emigroval do Anglie, kde založil agenturu Palach Press, nadaci Jan Palach Information and Research Trust a East European Cultural Foundation. Založil a redigoval čtvrtletník East European Reporter a pomáhal Chartě 77 se zásilkami knih. Na jaře 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění. Působil jako ministr zahraničí (1998–2002), místopředseda vlády (1999–2002), předseda Valného shromáždění OSN (2002–3), senátor za Prostějovsko (1996–2000), poslanec a mpř. zahraničního výboru PS (2002–2006). Přednášel na britských a amerických univerzitách. Dnes je členem vedení European Leadership Network for Multilateral Disarmament i nadace New Forum. Je místopředsedou ČSSD seniorů, místopředsedou Výboru předsedů VS OSN. Obdržel řadu mezinárodních ocenění za podporu lidských práv. 


prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Molekulární imunolog, který se narodil 14. října 1949. Je autorem nebo spoluautorem více než 230 vědeckých publikací v mezinárodních odborných časopisech a mnoha popularizačních článků. Je jedním z mezinárodně nejcitovanějších českých vědců. Jeho tým objevil řadu nových proteinů buněk imunitního systému důležitých pro jejich správnou funkci. Monoklonální protilátky vyvinuté v jeho laboratoři jsou úspěšně komercializovány po celém světě. Více než 30 let přednáší imunologii na vysoké škole. Získal řadu významných vědeckých ocenění.


PhDr. Matěj Stropnický (předseda)

Narozen 18. září 1983 v Praze. Novinář a politik, je absolventem mediálních studií FSV UK. Jako novinář pracoval v letech 2003–2009 v Literárních novinách a 2010–2011 jako editor Deníku Referendum, později publikoval v časopise Tvar a příležitostně v příloze Salon deníku Právo, dnes nejčastěji v časopise Argument. V letech 2003–2020 byl členem strany Zelených, 2016–2017 byl jejím předsedou. V letech 2006–2018 byl zastupitelem Městské části Praha 3, v letech 2012–2014 zde byl místostarostou pro bydlení a kulturu. V letech 2014–2018 byl zároveň zastupitelem Hlavního města Prahy, v letech 2014–2015 pracoval jako náměstek primátorky pro územní rozvoj. V roce 2021 byl poradcem ministryně práce a sociálních věcí. Je autorem knížky Myslet socialismus bez tanků (2013).