Vážení signatáři,

podepsáním výzvy souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména, příjmení, povolání a obce, v níž máte své bydliště, případně akademických titulů, na webové stránce www.miraspravedlnost.cz v sekci SIGNATÁŘI, kde budou tyto údaje veřejné a veřejně dostupné.

Vaše osobní údaje uvádíte pouze v rámci podpisu výzvy prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslán potvrzující e-mail, jehož potvrzením, tj. kliknutím na zaslaný odkaz, dojde k samotnému podpisu výzvy a zároveň k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jako e-mailová adresa a bližší údaje o Vašem bydlišti (ulice, č.o., země), IP adresa, či veškeré další osobní údaje související s podpisem výzvy, zůstávají neveřejné.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy výhradně za účelem podpisu výzvy MÍR A SPRAVEDLNOST tak, jak je uvedena na stránkách www.miraspravedlnost.cz  v sekci VÝZVA. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po níž bude výzva aktuální. Po uplynutí této doby budou shromážděné osobní údaje zlikvidovány.

Správcem osobních údajů je předseda organizačního výboru PhDr. Matěj Stropnický, matstrop@volny.cz, tel. č. +420 605 344 748.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu matstrop@volny.cz nebo podpora.mas@email.cz. Na stejné adresy se můžete obracet s požadavkem na opravu údajů. Odvoláním souhlasu dochází zároveň k výmazu veškerých souvisejících údajů ze seznamu signatářů výzvy. Správním orgánem příslušným pro ochranu práv subjektů osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Organizační výbor výzvy Mír a spravedlnost